Nyhedsbrev

Kære forældre

Så er der nyt fra skolen igen - Lige nu er det fortsat koldt udenfor, men vi går en lysere tid i møde. Vi går også en spændende tid i møde hvor vores største elever skal til eksamen, mens vores nyeste elever er indskrevet og skal starte til sommer.

I vores nyhedsbrev kan i bl.a. læse om de kommende 0.-klasser, temauge, øget fokus på faglige samt nationale test. Se nyhedsbrevet for marts i menuen aktuelt.

 

Kvalitetsrapport

Vedhæftet findes Skolen på Amagerbros kvalitetsrapport, rapporten udarbejdes hvert andet år, og giver et billede af, hvordan skolens resultater ser ud her og nu, og hvilken udvikling der har været.

 

Vi ser en positiv faglig udvikling flere steder i skoleforløbet, særligt ved de nationale test ser vi fremgang. Vi vurderer derfor, at vores mange udviklingstiltag har haft en positiv effekt. Skolens fokus har i de seneste år i udbredt grad været på eleverne i indskolingen. I de kommende år skal vi bygge videre på vores erfaringer, og fokusere endnu mere på indsatser på mellemtrin og i udskolingen.

 

I de kommende skoleår vil vi fortsat være optaget af at øge og fastholde elevoptaget, som rapporten indikerer, at vi allerede har succes med.

Mest af alt skal vi fortsætte den faglige progression, dette forventer vi både fremmer fastholdelsen af elever, og fortsat vil tiltrække flere fra lokalområdet.

I de kommende år, vil vi derfor i endnu højere grad arbejde med:

• Klasseledelse, struktur og mål for undervisningen

• Læsning – herunder både afkodning, sprog- og tekstforståelse

• Faglig læsning i alle fag

• Dansk som andetsprog

• Matematik – en sproglig tilgang