Musik skaber sammenhold, fællesskab og trivsel for alle

 

SkoleSang – frivillig musik i skoletid

Den Cyklende Musikskole står for skolens faste musiktilbud til børn i 1.-3. klasse – nemlig SkoleSang. SkoleSang er et frivilligt tilbud, som er placeret i indskolingens understøttende undervisning hver tirsdag i sidste lektion (kl. 13-14). For at deltage i skolesang skal barnet være tilmeldt. Man er tilmeldt for hele skoleåret. Det er Jeanette Frederiksen, som underviser i skolesang, og lærere eller pædagoger fra indskolingen deltager sammen med de tilmeldte børn.

Jeanette Frederiksen er uddannet i almen musikpædagogik og rytmisk sang fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun er udøvende sanger og sangskriver og har udgivet sin egen musik.

Til SkoleSang arbejder Jeanette og børnene med musik, sang, krop, stemme, sangskrivning og meget mere. Der er fokus på fællesskabet og samspillet i musikken, og alle børn kan være med!

Ud over SkoleSang står Jeanette hver uge for at introducere skolens 0. klasser for musik, sang og bevægelse, og hun leder ”Seje Sangere”, som øver hver tirsdag eftermiddag på fritidshjemmet.

 

 

Vi styrker udskolingen i folkeskolen – Kbh!

I perioden 2018-2021 har Københavns Kommunen sat 220 mio. kr. til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste elever. Alle byens skoler har fået flere penge pr. elev i 7. til 9. klasse, som de fx kan bruges på mere pædagogisk personale. Skolerne har derudover kunnet søge om penge til særlige aktiviteter omkring deres ældste klasser.

Skolerne har enkeltvis eller på tværs især søgt om midler til:

  • Intensive læringsforløb for de fagligt svageste elever

  • Målrettede undervisningsforløb for de mest ambitiøse og fagligt stærke elever

  • Udvidet brobygning til ungdomsuddannelser og arbejdsmarked

  • Mere inddragelse af elever og forældre

  • Flere praktiske og musiske valgfag og linjer

Klik her og se hvordan vi styrker udskolingen på Skolen på Amagerbro.

 

Nyhedsbrev fra skoleleder Rasmus Bonde