Feriecamp

Når skolen holder ferie, er det tid til FerieCamp!

FerieCamp er:

  • Sjove og gratis idræts- og kulturaktiviteter i skoleferien
  • For alle børn og unge mellem 6 og 17 år
  • Uden tilmelding

I vinterferien er der FerieCamp fra d. 12. – 16. februar i Prismen

Programmerne for vinterferien finder du her: https://feriecamp.kk.dk/vinter2018

 

Kvalitetsrapport

Vedhæftet findes Skolen på Amagerbros kvalitetsrapport, rapporten udarbejdes hvert andet år, og giver et billede af, hvordan skolens resultater ser ud her og nu, og hvilken udvikling der har været.

 

Vi ser en positiv faglig udvikling flere steder i skoleforløbet, særligt ved de nationale test ser vi fremgang. Vi vurderer derfor, at vores mange udviklingstiltag har haft en positiv effekt. Skolens fokus har i de seneste år i udbredt grad været på eleverne i indskolingen. I de kommende år skal vi bygge videre på vores erfaringer, og fokusere endnu mere på indsatser på mellemtrin og i udskolingen.

 

I de kommende skoleår vil vi fortsat være optaget af at øge og fastholde elevoptaget, som rapporten indikerer, at vi allerede har succes med.

Mest af alt skal vi fortsætte den faglige progression, dette forventer vi både fremmer fastholdelsen af elever, og fortsat vil tiltrække flere fra lokalområdet.

I de kommende år, vil vi derfor i endnu højere grad arbejde med:

• Klasseledelse, struktur og mål for undervisningen

• Læsning – herunder både afkodning, sprog- og tekstforståelse

• Faglig læsning i alle fag

• Dansk som andetsprog

• Matematik – en sproglig tilgang